Clubnix.net:Cursus programmeren in bash

From Clubnix.net

Jump to: navigation, search

Contents

[edit] versie_van_2011-04-13

Pas op! De datum 18-04-2011 is helemaal fout. Dit is de datum van de maandagavondbijeenkomst van de maand ervoor. Whoops. De datum in de tekst klopt wel. De tekst is inmiddels wel naar het Nederlands vertaald omdat de cursus Nederlands wordt. Deze versie van de tekst is alleen door Paulus/laudaka geschreven.


[18-04-2011] Course in bash programming, first lesson (with Pim) [UNFINISHED]


[UNFINISHED] [NOTE FOR Pim: Could you edit my post so it reflects more the contents of the course?] [NOTE FOR the reader: Please come back after next weekend (after 17 Apr 2011) if you want a completely accurate description of the bash course. One thing that won't change is the starting date. That's definitive.]

[b][size=14pt]Course in bash programming, first lesson[/size][/b] Our course in bash programming is starting [b]Monday 23 May 2011 at 19:00[/b]. The course will be given by Pim and will be split in four monthly lessons on a Monday. Oh and I'm sure Pim will correct me if I say "bash programming" and will call that "bash scripting". As that is the more usual way to call it. Scripting is programming in a scripting language and that is what bash is, a scripting language. And of course bash is also a shell providing a command line interface to the user, but the course focuses on scripting in bash.

[b][size=12pt]Goals of bash course[/size][/b]

 • Planning what you want to script. (designing)
 • Implementing it in one or more bash scripts.
 • Correcting bugs in your bash scripts.

And some more things, but I think you get the idea.

[b][size=12pt]Subjects covered[/size][/b]

 • Input and output redirection. Output piping.
 • Using redirection and piping to edit plain text files. For example editing a text file containing a database in order to add, delete or modify data in the database.
 • Using functions in bash. Including the use of local variables in functions.
 • Running a bash script as a daemon in the background. Or using cron to execute a script at a specified time interval.
 • Getting the parameters on the command line with which the bash script was started and using them.
 • Using environment variables instead of having to pass each time parameters on the command line with which you run your bash script.

[FIXME: Pim is this right? I'm wondering if I haven't made up a thing or two... :-\ ]

[b][size=12pt]Intended audience[/size][/b]

 • Enthusiast hobbyists.
 • ICT professionals not familiar with bash. (And maybe not so familiar with Linux/Unix.)
 • You'll need some basic understanding of programming and at least a little programming experience.
 • And it helps of course if you fancy learning computer stuff like programming!

That's all I can think of for now.

Have fun with free and open source software, And with our bash course! Paulus/laudaka


[edit] versie_van_2011-04-17


[18-04-2011] Course in bash programming, first lesson (with Pim)


Deze versie is nog wel Engels terwijl we uiteindelijk besloten hebben de cursus in het Nederlands te geven. Maar Pim heeft de tekst herschreven zodat dit de inhoud nu wel klopt. De datum van het Subject van het Topic klopt nog steeds niet hier.

[b][size=14pt]Course in programming using Bash scripting, first lesson[/size][/b] Our course in programming with Bash scripts is starting [b]Monday 23 May 2011 at 19:00[/b]. The course will be given by Pim and will be split in four monthly lessons on a Monday. Scripting is an interpretted programming lanuage. Bash is such a language as well as,of course, a shell providing a command line interface to the user, but the course focuses on scripting in bash. The intent of the course is to get you to put theory dirctly in pracice - IE: bring your laprtop and we will get programming.

[b][size=12pt]Goals of bash course[/size][/b]

 • Data design;
 • Program design;
 • Implementing it in bash scripts;
 • Debugging your bash scripts.

And some more things, but I think you get the idea.

[b][size=12pt]Subjects covered[/size][/b]

 • Input and output redirection, including pipes.
 • Using redirection and piping to edit plain text files. For example editing a text file containing data in order to add, delete or modify that data.
 • Using functions in bash. Including the use of local variables in functions.
 • Running a bash script as a daemon.
 • Getting the parameters on the command line with which the bash script was started and using them.
 • Using environment variables

[b][size=12pt]Intended audience[/size][/b]

 • Enthusiast hobbyists.
 • ICT professionals not familiar with bash. (And maybe not so familiar with Linux/Unix.)
 • You should not need any understanding of programming or have any programming experience.
 • And it helps of course if you fancy learning computer stuff like programming!
 • Or you, like me, are just plain nosey.

That's all I can think of for now.

Have fun with free and open source software, And with our bash course! Paulus/laudaka and Pim


[edit] versie_van_2011-04-21 (revisie van Pim, heeft de fouten die ik aan de inhoud zelf had toegevoegd weer eruit gehaald)

[b][size=14pt]Cursus Bash script(s), les 1[/size][/b] Onze cursus programmeren met de script-taal Bash begint op [b]maandag 23 mei 2011[/b], tijd 19:00-21:00. De cursus wordt gegeven door Pim en bestaat uit 3 à 4 lessen. Elke maand een maandagavond, meestal de 4e maandagavond.

Een klein stukje theorie. Eén van de dingen die Bash zo makkelijk maakt is dat het een zo genaamd script-taal is. Je programma wordt pas geinterpreteerd (naar iets wat de computer begrijpt) wanneer je je programma laat uitvoeren. Je hoeft dus niets tevoren te doen, anders dan bij gecompileerde talen zoals C en C++.

Bash is niet alleen een script-taal waarin je programma's kan schrijven maar het is ook een shell. De commandoregel ([i]command line interface[/i]) waarop je Linux-commando's typt is een shell. En in Linux is dat vrij vaak de Bash shell. Maar onze cursus zal vooral gaan over programmeren in Bash. Genoeg theorie! In de cursus gaan we juist de theorie in praktijk brengen. Dus neem een laptop mee want je gaat al meteen in les 1 programmaatjes schrijven.

[b][size=12pt]Wat ga je leren doen met Bash scripts?[/size][/b] Een Bash programma wordt meestal een Bash script genoemd. De onderstaande dingen ga je leren om Bash scripts vlot te kunnen schrijven. En wel zo dat je later het ook nog begrijpt ;)

 • Het ontwerpen van data.
 • Het ontwerpen van een script.
 • Het implementeren van je ontwerp. Het script echt schrijven dus.
 • Je Bash scripts debuggen.

[b][size=12pt]Welke onderwerpen?[/size][/b]

 • Input en output redirection, inclusief "pipes".
 • Gebruik maken van "redirection" en "piping" om "platte" bestanden te bewerken. Bijvoorbeeld het bewerken van een tekstbestand om het data erin toe te voegen, te wissen of te wijzigen.
 • Functies gebruiken in Bash, inclusief het gebruik van lokale variabelen in functies.
 • Een Bash script als een daemon laten draaien.
 • Als je een Bash script aanroept kan je ook extra tekst toevoegen op de commandoregel, de parameters. Je gaat leren om die parameters uit te lezen en te gebruiken.
 • Omgevingsvariabelen gebruiken ([i]environment variables[/i]).

[b][size=12pt]Voor wie?[/size][/b]

 • Enthousiaste hobbyisten.
 • ICT'ers die geen ervaring hebben met Bash.
 • Maar de cursus is ook voor mensen die helemaal geen programmeerervaring hebben en ook nog helemaal niets weten over programmeren.
 • Voor mensen die altijd supernieuwsgierig zijn naar alles. Zoals wij dus ;)

[b][size=12pt]Belangrijk om te weten[/size][/b]

 • Neem je laptop mee.
 • Heb je geen laptop, e-mail ons dan. Dan doen we ons best om wat voor je te regelen.
 • Het is niet nodig om vooraf te melden.
 • Heb je nog vragen, mail ons dan op [b]clubnix[/b] apenstaart [b]clubnix[/b] punt [b]net[/b].

Hopelijk tot maandag 23 mei!

Geschreven door: Pim en Paulus/laudaka.


[English version 2011-04-17.]


[b][size=14pt]Course in programming using Bash scripting, first lesson[/size][/b] Our course in programming with Bash scripts is starting [b]Monday 23 May 2011 at 19:00[/b]. The course will be given by Pim and will be split in four monthly lessons on a Monday. Scripting is an interpretted programming lanuage. Bash is such a language as well as,of course, a shell providing a command line interface to the user, but the course focuses on scripting in bash. The intent of the course is to get you to put theory dirctly in pracice - IE: bring your laprtop and we will get programming.

[b][size=12pt]Goals of bash course[/size][/b]

 • Data design;
 • Program design;
 • Implementing it in bash scripts;
 • Debugging your bash scripts.

And some more things, but I think you get the idea.

[b][size=12pt]Subjects covered[/size][/b]

 • Input and output redirection, including pipes.
 • Using redirection and piping to edit plain text files. For example editing a text file containing data in order to add, delete or modify that data.
 • Using functions in bash. Including the use of local variables in functions.
 • Running a bash script as a daemon.
 • Getting the parameters on the command line with which the bash script was started and using them.
 • Using environment variables

[b][size=12pt]Intended audience[/size][/b]

 • Enthusiast hobbyists.
 • ICT professionals not familiar with bash. (And maybe not so familiar with Linux/Unix.)
 • You should not need any understanding of programming or have any programming experience.
 • And it helps of course if you fancy learning computer stuff like programming!
 • Or you, like me, are just plain nosey.

That's all I can think of for now.

Have fun with free and open source software, And with our bash course! Paulus/laudaka and Pim

[edit] versie_van_2011-04-23 (revisie van Paulus, inhoud ongewijzigd, alleen nog Nederlandse spelling en grammatica)

[b][size=14pt]Cursus Bash script(s), les 1[/size][/b] Onze cursus programmeren met de script-taal Bash begint op [b]maandag 23 mei 2011[/b], tijd 19:00-21:00. De cursus wordt gegeven door Pim en bestaat uit 3 à 4 lessen. Elke maand een maandagavond, meestal de 4e maandagavond.

Een klein stukje theorie. Eén van de dingen die Bash zo makkelijk maakt is dat het een zogenaamde script-taal is. Je programma wordt pas geïnterpreteerd (naar iets wat de computer begrijpt) wanneer je je programma laat uitvoeren. Je hoeft dus niets van tevoren te doen, anders dan bij gecompileerde talen zoals C en C++.

Bash is niet alleen een script-taal waarin je programma's kan schrijven maar het is ook een shell. De commandoregel ([i]command line interface[/i]) waarop je Linux-commando's typt is een shell. En in Linux is dat vrij vaak de Bash shell. Maar onze cursus zal vooral gaan over programmeren in Bash. Genoeg theorie! In de cursus gaan we juist de theorie in praktijk brengen. Dus neem een laptop mee want je gaat al meteen in les 1 programmaatjes schrijven.

[b][size=12pt]Wat ga je leren doen met Bash scripts?[/size][/b] Een Bash programma wordt meestal een Bash script genoemd. De onderstaande dingen ga je leren om Bash scripts vlot te kunnen schrijven. En wel zo dat je later het ook nog begrijpt ;)

 • Het ontwerpen van data.
 • Het ontwerpen van een script.
 • Het implementeren van je ontwerp. Het script echt schrijven dus.
 • Je Bash scripts debuggen.

[b][size=12pt]Welke onderwerpen?[/size][/b]

 • Input en output "redirection", inclusief "pipes".
 • Gebruik maken van "redirection" en "piping" om "platte" bestanden te bewerken. Bijvoorbeeld het bewerken van een tekstbestand om data toe te voegen, te wissen of te wijzigen.
 • Functies gebruiken in Bash, inclusief het gebruik van lokale variabelen in functies.
 • Een Bash script als een daemon laten draaien.
 • Als je een Bash script aanroept kan je ook extra tekst toevoegen op de commandoregel, de parameters. Je gaat leren om die parameters uit te lezen en te gebruiken.
 • Omgevingsvariabelen gebruiken ([i]environment variables[/i]).

[b][size=12pt]Voor wie?[/size][/b]

 • Enthousiaste hobbyisten.
 • ICT'ers die geen ervaring hebben met Bash.
 • Maar de cursus is ook voor mensen die helemaal geen programmeerervaring hebben en ook nog helemaal niets weten over programmeren.
 • Voor mensen die altijd supernieuwsgierig zijn naar alles. Zoals wij dus ;)

[b][size=12pt]Belangrijk om te weten[/size][/b]

 • Neem je laptop mee.
 • Heb je geen laptop, e-mail ons dan. Dan doen we ons best om wat voor je te regelen.
 • Het is niet nodig om je vooraf aan te melden.
 • Heb je nog vragen, mail ons dan op [b]<clubnix APENSTAART clubnix PUNT net>[/b].

Hopelijk tot maandag 23 mei!

Geschreven door: Pim en Paulus/laudaka.

[edit] versie_van_2011-05-08 (revisie van Paulus, één zin weg, en één zin erbij bij "Voor Wie?")

[b][size=14pt]Cursus Bash scripts schrijven, les 1[/size][/b] Onze cursus programmeren met de script-taal Bash begint op [b]maandag 23 mei 2011[/b], tijd 19:00-21:00. De cursus wordt gegeven door Pim en bestaat uit 3 à 4 lessen. Elke maand een maandagavond, meestal de 4e maandagavond.

Een klein stukje theorie. Eén van de dingen die Bash zo makkelijk maakt is dat het een zogenaamde script-taal is. Je programma wordt pas geïnterpreteerd (naar iets wat de computer begrijpt) wanneer je je programma laat uitvoeren. Je hoeft dus niets van tevoren te doen, anders dan bij gecompileerde talen zoals C en C++.

Bash is niet alleen een script-taal waarin je programma's kan schrijven maar het is ook een shell. De commandoregel ([i]command line interface[/i]) waarop je Linux-commando's typt is een shell. En in Linux is dat vrij vaak de Bash shell. Maar onze cursus zal vooral gaan over programmeren in Bash. Genoeg theorie! In de cursus gaan we juist de theorie in praktijk brengen. Dus neem een laptop mee want je gaat al meteen in les 1 programmaatjes schrijven.

[b][size=12pt]Wat ga je leren doen met Bash scripts?[/size][/b] Een Bash programma wordt meestal een Bash script genoemd. De onderstaande dingen ga je leren om Bash scripts vlot te kunnen schrijven. En wel zo dat je later het ook nog begrijpt ;)

 • Het ontwerpen van data.
 • Het ontwerpen van een script.
 • Het implementeren van je ontwerp. Het script echt schrijven dus.
 • Je Bash scripts debuggen.

[b][size=12pt]Welke onderwerpen?[/size][/b]

 • Input en output "redirection", inclusief "pipes".
 • Gebruik maken van "redirection" en "piping" om "platte" bestanden te bewerken. Bijvoorbeeld het bewerken van een tekstbestand om data toe te voegen, te wissen of te wijzigen.
 • Functies gebruiken in Bash, inclusief het gebruik van lokale variabelen in functies.
 • Een Bash script als een daemon laten draaien.
 • Als je een Bash script aanroept kan je ook extra tekst toevoegen op de commandoregel, de parameters. Je gaat leren om die parameters uit te lezen en te gebruiken.
 • Omgevingsvariabelen gebruiken ([i]environment variables[/i]).

[b][size=12pt]Voor wie?[/size][/b]

 • Enthousiaste hobbyisten.
 • ICT'ers die geen ervaring hebben met Bash.
 • Maar de cursus is ook voor mensen die wel eens geëxperimenteerd hebben met programmeren en het nu echt willen leren.
 • Voor mensen die altijd supernieuwsgierig zijn naar alles. Zoals wij dus ;)

[b][size=12pt]Belangrijk om te weten[/size][/b]

 • Neem je laptop mee.
 • Heb je geen laptop, e-mail ons dan. Dan doen we ons best om wat voor je te regelen.
 • Het is niet nodig om je vooraf aan te melden.
 • Heb je nog vragen, mail ons dan op [b]<clubnix APENSTAART clubnix PUNT net>[/b].

Hopelijk tot maandag 23 mei!

Geschreven door: Pim en Paulus/laudaka.

Personal tools